Ахмад багшийн туршлага залуу багшийн оролцоо уриан дор ахмад, залуу багш нар хамтран интеграци хичээл бэлтгэн зааж арга зүйн туршлага солилцлоо📶✍📽📚📖