Монгол хэл, бичгийн секцийн нэрэмжит “ЭХ ХЭЛ – БИДНИЙ БАХАРХАЛ” үйл ажиллагаа амжилтай үргэлжилсээр байна.✅📚📖🎉👏